Personopplysninger

Smallmap er en tjeneste utelukkende for bedrifter som benytter Smallworld GIS. De flesteregistreringer som gjøres i Smallmap er derfor ikke personopplysninger og heller ikkeomfattet av personvernforordningen.

1. Generelt

Generelt utvikler vi og drifter våre tekniske løsninger enten på egen maskinvare, hos vårhostingpartner NetSolution AS eller hos Digital Ocean. I tillegg til de aktørene som ernavngitt nedenfor kan vi velge å benytte oss av nye underleverandører. Vi vil da alltid pøse åinngå en databehandleravtale som sikrer oss kontroll over de data som overføres, og påseat kun de opplysningene som er relevante for behandlingen blir overført. Vi pøser vi at allerimelige forbehold er tatt for å sikre dataene, inklusive tekniske, organisatoriske og juridiske.Dersom behandlingen skjer i et land utenfor EU/EøS skal opplysningene være beskyttet vedat det aktuelle landets lovverk gir tilstrekkelig vern (i henhold til EU kommisjonensvurdering), at avtalen inneholder standardklausuler eller andre avtaler som f.eks. PrivacyShield.

Ved et eventuelt salg av selskap eller overføring av virksomheten vil dinepersonopplysninger bli overført. Overtagende part vil være forpliktet etter de sammevilkårene som det er opplyst om i denne erklæringen.

2. Tekniske logger

Når du er inne på våre nettsider logger vi sidene du etterspør, skjemaer du sender inn oglignende lagrer vi informasjon om hvilke forespørsler din nettleser sender til våre tjenester.Dette vil som regel inkludere din IP-adresse, og i noen tilfeller referanse til brukerkonto ellerinformasjonskapsler. Smallmap benytter tjenester fra TrackJS LLC (trackjs.com) for øinnhente og lagre slike logger.

Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er berettiget interesse.

3. Registreringer

Rapporter (redlining), bilder m.m. du registrerer i applikasjonen vil nødvendigvis kunne koble deg til et sted på et gitt tidspunkt.

Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er at det er nødvendig for ø yte den aktuelledelen av tjenesten.

4. Informasjonskapsler


token: Holder deg innlogget, eventuelt informasjon om feil i skjemaer du har fylt ut. Hvorlenge sesjonsnøkkelen er gyldig avhenger av eier av Smallworldinstallasjonen Smallmap ertilknyttet, men varer generelt sett ikke mer enn åtte timer.

ga_: Informasjon om brukersesjonen som videresendes TrackJS

TRACKJS_PERSONALIZE: Informasjon om brukersesjonen som videresendes TrackJS

TRACKJS_USER: Informasjon om brukersesjonen som videresendes TrackJS

5. Dine rettigheter

Du har rettigheter i forbindelse med at Smallmap behandler dine personopplysninger.Smallworld Systems AS har i denne erklæringen gitt grunnleggende informasjon om hvaslags opplysninger vi behandler og på hvilket grunnlag. Dine rettigheter inkluderer

- Innsyn i opplysningene, hva vi har lagret om deg

- At uriktige eller ufullstendige opplysninger blir rettet, slettet eller supplert

- Bestride behandlingen av dine opplysninger- Trekke tilbake samtykke du har gitt

- Retten til å få dine personopplysninger overført til et annen tjeneste.

Se kontakinformasjon nedenfor, Smallworld Systems AS skal besvare slike forespørslerinnen 30 dager.

6. Kontaktinformasjon


support@smallworld.no

Smallworld Systems AS

Thunes vei 2, 0274 Oslo

7. Myndigheter

Det er Datatilsynet i Norge som fører tilsyn med Smallmap.

postkasse@datatilsynet.no

Postboks 458 Sentrum, 0105 Oslo

Contact Us